ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 6 กันยายน 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร รับคณะครูศึกษาดูงานจากสกลนคร /จันทบุรี /ฉะเชิงเทรา

 

ติดต่อ สพป.สก.1