งานมหกรรมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา