การอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1