การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข และโรงเรียนบ้านดอนดินแดง จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1