***เนินดินแดง แห่เทียนเข้าพรรษา***

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

และถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านเนินดินแดง

k12k11k1k2k3k8k5k6k10***********************************

ติดต่อ สพป.สก.1