การประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่ 3-5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัสมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล ITA อันดับ 1 ของประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ สพป.สก.1