เรื่อง แจ้งสมัครร่วมประกวดแข่งขัน “โครงการลมหายใจไร้มลทิน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “โครงการลมหายใจไร้มลทิน” ภายใต้แนวคิดหลักการของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ      ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ตามที่แนบมานี้

http://www.lomhaijai.org

http://www.dcy.go.th

ติดต่อเรา