เรื่อง รับสมัครกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯ ระดับเขตได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน โดยกรอกข้อมูลได้ที่เวบไซต์

https://central69.sillapa.net/sp-skw1/

ติดต่อ สพป.สก.1