เรื่อง การจัดงานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน ผอ.ร.ร.ในสังกัด ทุกแห่ง ..โรงเรียนสามารถดำเนินการลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2562

ที่ https://central69.sillapa.net/sp-skw1/

 

ติดต่อ สพป.สก.1