เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี

วัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมบรรยายพิเศษ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา