แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมารับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส-มือสะอาดสร้างสุขภาพดี

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมารับสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มใส-มือสะอาดสร้าง (ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาล้างมือ คู่มือแปรงฟัน โปสเตอร์) ของนักเรียนในระดับชั้นป.2และป.3 …รับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1