รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินการการเรียนการสอน โดยใช้NEW DLTV

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  นำโดยนายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินการการเรียนการสอน โดยใช้NEW DLTVโดยมีนายวสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบ้านวังแดง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา