ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1