โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา