ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร สพป.ชลบุรี เขต1

วันที่24-25 สิงหาคม 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร และคณะครู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นป.1-3 ณ สพป.ชลบุรี เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1