ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนบ้านคลองหมี โรงเรียนบ้านหนองข่า และโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา