การประชุมคณะกรรมการโครงการ “ศาลาลำดวน Mini Marathon 2019 เพื่อการศึกษาและสร้างบุญ”

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการ “ศาลาลำดวน Mini Marathon 2019 เพื่อการศึกษาและสร้างบุญ” ณ วัดศาลาลำดวน จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1