เเจ้งงดบริการจ่ายเงินสด เงินค่ารักษาพยาบาลเเละค่าการศึกษาบุตร

แจ้ง  ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์ ของดบริการจ่ายเงินสด ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร(ทุกวันพุธ) ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562 เพื่อรวบรวมเงินส่งคืนกรมบัญชีกลางต่อไป

และจะเปิดให้บริการจ่ายเงินสดทุกวันพุธ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1