เปิดงาน เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี พ.ศ.2562 เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง

วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี พ.ศ.2562 เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหว้ดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1