แจ้ง แก้ไขกำหนดการประชุมหนังสือ ศธ 04153/ว2254 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

แจ้ง แก้ไขกำหนดการประชุมเรื่องประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภานในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ศธ 04153/ว2254 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ว2254 ใหม่

https://docs.google.com/document/d/1B905gmqECi9rPVUqK6jSmdIdCsW_xh0HZn_UZAlAFH0/edit

ติดต่อเรา