เหรียญทองงานประดิษฐ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านวังวน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 

ติดต่อเรา