วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ภายในงานมีนิทรรศการพระราชจิรยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ ฯลฯ

ผลงานการประกวดกิจกรรมวันแม่ของนักเรียน การมอบโล่ห์เกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี 2562

และชุดการแสดงของนักเรียนที่แสดงเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

 

ติดต่อ สพป.สก.1