ร.ร.บ้านคลองบุหรี่ ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์

วันที่  15  สิงหาคม  2562

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

นำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา