แจ้งโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้วมารับบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกิดปี พ.ศ.2556(ทร.14)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเมืองสระแก้ว

ด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสระแก้วมารับบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกิดปี พ.ศ.2556(ทร.14) ในช่องหนังสือของโรงเรียน

ติดต่อเรา