ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร สพป.สงขลา

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมปฏิบัติการ “สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้ภายใน 2 เดือน” ณ ห้องเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3

 

ติดต่อเรา