ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี