พิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 29 ปี (ตชด.12)

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 29 ปีและวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

ติดต่อ สพป.สก.1