ร.ร.บ้านหนองแก รับเชิญวิทยากร เครือข่ายฯดอกลำดวน

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมคุณครูโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพการศึกษาดอกลำดวน “อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี” ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)

 

ติดต่อ สพป.สก.1