ร.ร.บ้านหนองแก กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนบ้านหนองแก 

นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมทั้งคณะครู จัดกิจกรรมวันแม่ มอบใบประกาศผลงานนักเรียนและคุณแม่ดีเด่น พร้อมเชิญผู้ปกครองร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมชมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

ติดต่อเรา