โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒