กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์)

        นายสนั่น มณีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1