วันแม่แห่งชาติ

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันเสด็จพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา