ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอคลองหาด

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายอำเภอคลองหาด พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดยนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ณ หอประชุม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา