6 สิงหา 2562ผอ.กลุ่มสระขวัญตรวจเยี่ยมประเมินอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด