โรงเรียนบ้านวังวน รับการนิเทศ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังวน  รับการนิเทศจากคณะกรรมการตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ประกอบด้วย  1.ว่าทีร้อยโทวีรศักดิ์  มลิจาร 2. นายรัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี 3. น.ส.ลออ  แก้วศรี 

ติดต่อเรา