โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในระหว่าง วันที่ 6 -8  สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

ประกาศรับสมัคร

 

ติดต่อเรา