การประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมบริหารข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพความร่วมมือการจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอนและมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ติดต่อเรา