การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding and Robotic ณ จุดอบรมโรงเรียนบ้านหนองเตียน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1