พิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1