แจ้งโรงเรียน บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์),บ้านวังจั่น,วนาสงเคราะห์ ,วัดใหม่โพธิ์ทอง , อนุบาลเมืองสระแก้ว

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อยังไม่ได้กรอกข้อมูลแบรนด์(จุดเด่น)ของโรงเรียน 1.บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 2.บ้านวังจั่น 3.วนาสงเคราะห์  4.วัดใหม่โพธิ์ทอง 5. อนุบาลเมืองสระแก้ว

ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขอบคุณมากค่ะ   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhSR7pbEh0RpMrBtDoHdsjsv16zGtxF3u5MBNGy0TIo/edit#gid=0

ติดต่อ สพป.สก.1