ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุบาลเขาฉกรรจ์

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ณ หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว คลิกเพื่อดูกิจกรรม

 

ติดต่อเรา