พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น 3 ต้อง

วัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น 3 ต้อง ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อเรา