ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

จังหวัดสระแก้ว  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 การแต่งกาย : เครื่องแบบลูกเสือ  รายละเอียดดังแนบ

หนังสือเชิญร่วมเป็นเกียรติ

ติดต่อเรา