ประชาสัมพันธ์การรับเสื้องานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ (ดังแนบ)  ให้มารับเสื้อ หมวก ผ้าผูกคอ งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สระแก้ว เขต 1  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

( สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขต อ.เขาฉกรรจ์  ให้รับได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ )

>>>> รายชื่อโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1