วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม นำโดย ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์

คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแยก

ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1