แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้จัดส่งแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

ให้สถานศึกษาในสังกัด  ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ

ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด รายละเอียดดังแนบ

แนวทางควบคุมภายใน

ติดต่อเรา