ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช พ.ศ. 2562