กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  คณะครู นักเรียน

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ในวันที่  26 กรกฏาคม 2562

 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1027740130

ติดต่อเรา