มหกรรมวิชาการสู่ชุมชน ตำบลพระเพลิง เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน ตำบลพระเพลิง เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

ติดต่อ สพป.สก.1