ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามาติดตามผลการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1